Komunikat Dyrektora szkoły w sprawie zdalnego nauczannia


INFORMACJA DLA UCZNIA I RODZICA
w sprawie zdalnego nauczania obowiązującego od 25.03.2020

  1. W związku z przedłużeniem okresu zawieszenia zajęć w szkole proces edukacyjny będzie kontynuowany zdalnie.
  2. Tygodniowy zakres treści nauczania podawany będzie w dzienniku elektronicznym, począwszy od 25.03.2020.
  3. Przygotowywane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści  z podstawy programowej.
  4. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym. 
  5. Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel. 
  6. W nauczaniu wykorzystana będzie  komunikacja przy pomocy dziennika Vulcan, komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych.

O wszelkich dodatkowych zmianach Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco.

W następnym komunikacie przedstawione zostaną zmiany w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. Komunikaty zamieszczane są w dzienniku elektronicznym w zakładce Informacje.

Zachęcam Państwa Rodziców do śledzenia postępów dziecka w szkole za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Dyrektor szkoły mgr Wiesława Dyjach