Drukuj

 

 

Informacje dla maturzystów  MATURA   MAJ  2022 

Reczy, które trzeba zabrać na egzamin maturalny:

Rzeczy, które można zabrać na egzamin maturalny:

Niedozwolone jest wnoszenie na salę egzaminu maturalnego jakichkolwiek rzeczy poza tymi wymienionymi. Żadnego jedzenia, napojów innych niż woda, telefonów czy figurek na szczęście. Jeżeli nawet jakieś urządzenie włączy się podczas egzaminu maturalnego, wszystkim zdającym, którzy przebywają w sali, zostaje on przerwany i unieważniony

W dniu egzaminu do szkoły należy stawić się odpowiednio wcześniej:

- dla rozpoczynających egzamin o godz. 9.00 - wejście do sali egzaminacyjnej i losowanie miejsc  od godz.8.30; aula od 8.15

- dla rozpoczynających egzamin maturalny o godz. 14.00 - wejście do sali egzaminacyjnej i losowanie miejsc  od godz.13.30; aula od 13.15

 Egzamin maturalny                                                                                 

  1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).4 Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

 

  1. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

Przedmiot

Przybory i materiały

pomocnicze

Obowiązkowo

/ fakultatywnie

Zapewnia*

 

 

 

biologia

linijka

fakultatywnie

zdający lub szkoła

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający lub szkoła

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii

i fizyki

 

obowiązkowo

 

szkoła

 

 

 

chemia

linijka

fakultatywnie

zdający lub szkoła

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający lub szkoła

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii

i fizyki

 

obowiązkowo

 

szkoła

 

 

 

fizyka

linijka

fakultatywnie

zdający lub szkoła

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający lub szkoła

Wybrane wzory i stałe fizykoch. egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

 

obowiązkowo

 

szkoła

 

geografia

linijka

obowiązkowo

zdający lub szkoła

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający lub szkoła

lupa

fakultatywnie

zdający lub szkoła

historia

lupa

fakultatywnie

zdający lub szkoła

historia sztuki

lupa

fakultatywnie

zdający lub szkoła

informatyka

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający lub szkoła

 

język polski

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób

 

obowiązkowo

 

szkoła

 
   

 

matematyka

Linijka; cyrkiel

obowiązkowo

zdający lub szkoła

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający lub szkoła

Wybrane wzory matematyczne

obowiązkowo

szkoła

wiedza

o społeczeństwie

kalkulator prosty**

fakultatywnie

zdający lub szkoła

* Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje zdających, czy dane przybory i materiały pomocnicze zapewnia szkoła, czy każdy zdający przynosi własne.

** Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.