• Dyrektor szkoły: mgr Wiesława Dyjach
  • Wicedyrektor szkoły: mgr Irena Dycha

 

mgr Bańka Józef
- geografia, przedsiębiorczość
mgr Boliński Grzegorz
- informatyka
mgr Boryńska Urszula
- matematyka
mgr Czaja Joanna
- język polski
mgr Czapla Bożena
- pedagog
mgr Dąbek Wojciech
- wychowanie fizyczne
mgr Dziuba Monika
- język polski, filozofia
mgr Fac Agnieszka
- język angielski
mgr Gierczak Agnieszka
- nauczyciel biblioteki
dr Głaz Alicja
- historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Golec Jacek
- matematyka
mgr Góra Beata 
- język polski
mgr Hulak Beata
- wychowanie fizyczne
mgr Hys-Mazur Marzena
- biologia
mgr Jakubiec Piotr
- chemia
mgr Jakubiec Marzena
- język polski
mgr Janacz Andrzej
- wychowanie fizyczne
mgr Janus Bożena
- język rosyjski
mgr Janus Waldemar
- fizyka
mgr Jaroszkiewicz Agnieszka -siostra Tomasza
- religia
mgr Jonak Luiza
- język niemiecki
mgr Karczmarska Maria
- język angielski
mgr Kramska Ilona
- biologia
mgr Kapica Bożena
- zajęcia rewalidacyjne
mgr Krasowska Elżbieta
- chemia
mgr Krzosek Maria
- historia
mgr Krzysztoń - Żytko Małgorzata
- matematyka, informatyka, technologia informacyjna
mgr Maziarczyk Agnieszka
- biologia
mgr Mazur Grzegorz
- język francuski, język włoski
mgr Michalczyk Małgorzata
- język angielski
mgr Mrozowska Beata
- język angielski
mgr Nafalski Cezary
- edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Nita Bożena
- język angielski
mgr Orzeł Włodzimierz
- informatyka, technologia informacyjna
mgr Rachwalska-Kata Dorota
- język polski
mgr Siczek Wiesława
- matematyka
mgr Skiba Grażyna
- wychowanie fizyczne
mgr Skrzypa Izabela
- historia
mgr Surtel Violetta
- fizyka
mgr Tylus Elżbieta
- religia
mgr Wąsek Izabela
- nauczyciel biblioteki
mgr Wieleba Barbara
- geografia, przedsiębiorczość
mgr Widomski Jarosław
- matematyka
mgr Wołoszyn Agnieszka
- język angielski
mgr Wójtowicz Magdalena
- język angielski
mgr Żuber Emilia
- język niemiecki