Nagroda Literacka Nike została w tym roku przyznana Zbigniewowi Rokicie za książkę „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku”. Nagrodę 25-lecia Nike otrzymał z kolei Mariusz Szczygieł za „Nie ma”. Nike przyznawana jest od 1997 roku, a trafia w ręce autorki bądź autora najlepszej książki roku poprzedniego.

     Zbigniew Rokita urodził się w 1989 roku w Gliwicach. Jest dziennikarzem i reporterem. Swoje teksty – głównie dotyczące problematyki Europy Środkowej oraz Górnego Śląska – publikował w „Polityce”, „Tygodniku Powszechnym”, „Znaku” czy „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Poza „Kajś” w dorobku ma trzy inne książki, w tym „Królowie strzelców. Piłka w cieniu imperium”, która została wystawiona w Teatrze Nowym w Zabrzu.

    „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku” (wyd. Czarne) to rzecz o tożsamości, przynależności. O próbie zrozumienia różnych racji. Ta książka jest jak puzzle, w których z pozornie niepasujących do siebie elementów wyłania się spójny obraz. „Kajś” to wielowątkowy reportaż o Śląsku i śląskości.