Instytut Literatury, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

wydając Kwartalnik Kulturalny „Nowy Napis”, podejmuje wyzwanie zainteresowania młodych ludzi literaturą współczesną, która nie funkcjonuje w obiegu komercyjnym. W piśmie promowani będą autorzy wartościowych, ambitnych utworów literackich i innych dzieł kultury, a czytelnicy dostaną narzędzia i materiał do tego, by móc je rozumieć i interpretować. Czasopismo to dostępne jest również w naszej bibliotece. „Nowy Napis” to jednak nie tylko druk. Sprawnie działa portal NowyNapis.eu, który składa się z tygodnika „Nowy Napis co tydzień”, czytelni obejmującej wiersze, prozę, szkice, eseje, nagrania wideo, interpretacje, teksty krytyczne oraz działu wydawnictw, przedstawiającego publikacje, które ukażą się pod patronatem Instytutu Literatury. Kwartalnik Kulturalny „Nowy Napis’’ – to inicjatywa, której głównym celem jest promocja literatury współczesnej wśród młodzieży licealnej, studenckiej, nauczycieli oraz środowiska akademickiego oraz inicjowanie dyskusji wokół niekomercyjnych dzieł literatury i sztuki. Misją jej w dłuższej perspektywie jest poszerzenie kręgu czytelników kompetentnych do oceny współczesnych zjawisk, wydarzeń i dzieł literackich, a także stale poszukujących nowych nurtów i konwencji w literaturze. W konsekwencji twórcy pisma chcą dostarczać okazji do poczucia przyjemności odkrywania głębszych sensów kultury. Do wypożyczenia w naszej bibliotece szkolnej. Zapraszamy

 

Wzrost poziomu czytelnictwa w Polsce

Jak podaje najnowszy raport Biblioteki Narodowej o stanie czytelnictwa w Polsce, co najmniej jedną książkę przeczytało w zeszłym roku 42% Polaków. Oznacza to 3% wzrost w porównaniu z rokiem 2019. Jest to również najlepszy wynik od sześciu lat. Warto jednak podkreślić, że poziom czytelnictwa w 2004 roku wynosił 58%.
Najchętniej po książki sięgają w naszym kraju kobiety. Co najmniej jedną książkę przeczytało w zeszłym roku 51% kobiet i 33% mężczyzn. Kobiety wypadają również lepiej pod względem intensywności czytania. 15% z nich przeczytało co najmniej siedem książek w ciągu roku. W przypadku mężczyzn wynik wynosi 7%.
Najpoczytniejsi autorzy według liczby czytelników w roku 2020:
1. Remigiusz Mróz
2. Olga Tokarczuk
3. Stephen King
4. Harlan Coben
5. Adam Mickiewicz
6. Henryk Sienkiewicz
7. Andrzej Sapkowski
8. Szczepan Twardoch
9. E. L. James
10. Jo Nesbo