Informujemy, iż biblioteka szkolna w okresie nauczania zdalnego jest czynna codziennie

w godzinach 8.00 - 15.00.

Uczniowie, którzy chcą wypożyczać książki zobligowani są do złożenia zamówienia wysyłając wiadomość poprzez dziennik elektroniczny do pracownika biblioteki.