Jak co roku Sejm wybrał – w uchwale przyjętej pod koniec listopada – patronów nowego roku. Aż czwórka z nich to wybitni ludzie pióra: Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński oraz Tadeusz Różewicz. Polski parlament uhonorował także kard. Stefana Wyszyńskiego i ogłosił rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.

Krótką prezentację wybitnych literatów rozpoczynamy od Stanisława Lema. W kolejnych tygodniach zaprezentowani zostaną pozostali trzej mistrzowie pióra.

12 września będzie obchodzona 100. rocznica urodzin Lema. Sejm, ustanawiając twórcę patronem 2021 roku, uznał go za „najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie”. Uchodzi za klasyka polskiej fantastyki naukowej. Autor m.in. “Solaris”, “Bajek robotów”, “Dzienników gwiazdowych”, a przy tym futurolog i filozof (“Summa technologiae”), którego książki przełożono na 41 języków i wydano łącznie w 30 mln egzemplarzy na całym świecie. Jego dzieła wielokrotnie ekranizowano, a nazwę Lem na jego cześć nadano planetoidzie i zbudowanemu w Polsce sztucznemu satelicie.

Miłośników fantastyki naukowej, filozofii, ale także humanistów zachęcamy do zapoznania się z twórczością Stanisława Lema, którego książek nie brakuje również w naszej szkolnej bibliotece.