Czytelnicy korzystają z zasobów biblioteki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego         im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim z zachowaniem procedur bezpieczeństwa epidemiologicznego, zgodnych z zaleceniami GIS i uwzględniających konieczność ochrony czytelników i bibliotekarzy.

 

Postanowienia ogólne:

 1. Użytkownik biblioteki szkolnej zobowiązany jest do nakładania maseczki przed wejściem do budynku biblioteki.
 2. Bibliotekarz szkolny powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach.  Używa maseczki lub przyłbicy jako osłony nosa i ust lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków.
 3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy                                  i współpracowników (rekomendowane są 2  metry, minimum 1,5 m). Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze),
 4. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).
 5. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 6. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej. Ograniczenie liczby użytkowników wynosi do 1 osoby, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 7. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie.
 8. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy mają potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb czytelników.
 9. Bibliotekarz wykonuje część obowiązków w formie pracy zdalnej za pomocą programu MOL.
 10. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.
 11. Korzystanie przez uczniów ze Szkolnego Centrum Informacyjnego (komputery, drukarka) zostaje zawieszone.

 

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 

Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach:

 • na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 48 godzin (dwie doby);
 • tektura i papier – wirus jest aktywny do 24  godzin (jedna doba).
 1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
 2. Ograniczony zostaje dostęp do czytelni oraz do księgozbioru i czasopism.
 1. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 2. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na wydzielone półki. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 2 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
 3. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
 4. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
 5. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości. Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych osób – pracowników biblioteki – oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce.

Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę dla książek, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.