1. Asnyk A.: "Dzieła poetyckie. T. I." Wyd. zupełne. Warszawa. Wydawnictwo Ludwika Fiszera. [ 19-].
 2. Asnyk A.: "Dzieła poetyckie. T. II." Wyd. zupełne. Warszawa. Wydawnictwo Ludwika Fiszera. [ 19-].
 3. Białynia E.: "Włościanie za Kościuszki." Wyd. drugie. Poznań -Lwów -Równe -Lublin-Łódź -Wilno. Wydawnictwo M. Arcta
  w Warszawie. 1922.
 4. "Bogurodzica. Pierwszy Polski Hymn Narodowy." Wydał i objaśnił Jan Łoś. Lublin. Nakładem KSIĘGARNI m. Arcta i S-ka. 1922.
 5. Brodziński K.: "Wiesław." Warszawa. Instytut Wydawniczy Bibjoteka Polska. [19-].
 6. Brodziński K.: "Wspomnienia mojej młodości." Kraków. Krakowska spółka Wydawnicza.1928.
 7. Calderon De La Barca: "Książę Niezłomny. Tragedja w trzech częściach." Warszawa. Nakład Gebethner i Wolff. [19-].
 8. Conrad ( Konrad Korzeniewski).: "Lord Jim." T. I. Warszawa. Druk Józefa Sikorskiego. 1904.
 9. Conrad J.: "Murzyn z Załogi Narcyza." Warszawa. Instytut Wydawniczy Biblioteka Polska. 1938.
 10. Chrzanowski B.: "Z wybrzeża o wybrzeżu." Wyd. drugie z ilustracjami. Lwów- Warszawa.
  Książnica Polska Towarzystwa Nauczania Szkół Wyższych. 1920.
 11. Chrząszczewska J., Heberkantówna W.: "Łąka." Warszawa. Nakład Gebethner i Wolf. 1922.
 12. Czempiński J.: "Kazimierz Pułaski w 150 rocznicę bohaterskiego zgonu rycerza wolności na polu chwały." Warszawa.
  Drukarnia Artystyczna Nowy Świat. 1929.
 13. Dyakowski B.: "O wulkanach i ich wybuchach z 14 rycinami w tekście." Poznań- Warszawa- Wilno- Lublin.
  Nakład Księgarni Św. Wojciecha. 1928.
 14. Dyakowski B.: "Rośliny pokarmowe w różnych krajach." Wyd. 4. Warszawa. Księgarnia Polska Tow. Polskiej Macierzy Szkolnej. 1924.
 15. Fredro A.: "Pan Jowialski." Kraków. Krakowska Spółka Wydawnicza. 1922.
 16. Fredro A.: "Zemsta. Komedia w czterech aktach wierszem." Opracował Dr Kazimierz Zimmerman. Kraków.
  Księgarnia Stefana Kamieńskiego. [19-].
 17. Galle H.: "Stylistyka. Część I. Stylistyka i Prozodia." Wyd. 9. Warszawa. Wydawnictwo M. Arcta. 1927.


 

 1. Goszczyński S.: "Sobótka." Warszawa. Wydawnictwo M. Arca. 1917.
 2. Górnicki Ł. "Dworzanin Polski." Warszawa. Instytut Wydawniczy Biblioteka Polska. [19-].
 3. Górnicki Ł. : "Dworzanin Polski." Warszawa. Drukarnia J. Gustowski. 1935.
 4. Hessen S.: "Podstawy Pedagogiki." Warszawa. Nasza Księgarnia SP. Akc. Związku Nauczycielstwa Polskiego. 1931.
 5. Homer: "Odyseja." W przekł. Lucjana Siemieńskiego. Kraków. Krakowska Spółka Wydawnicza L. Anczyca i Spółki. 1922.
 6. Kasprowicz J.: "Hymny." Warszawa. Instytut Wydawniczy Bibljoteka Polska. 1922.
 7. Kasprowicz J.: "Mój świat. Pieśni na gęśliczkach i malowanki na szkle." Warszawa. Instytut Wydawniczy Biblioteka Polska. 1926.
 8. Kochanowski J.: "Pieśni." Warszawa. Instytut Wydawniczy Bibljoteka Polska. [19-].
 9. Kochanowski J: "Poematy: Satyr, Zgoda, szachy, Proporzec, Muzy." Warszawa. Instytut Wydawniczy Biblioteka Polska. [19-].
 10. Kochanowski J.: "Psałterz Dawidowy." Warszawa. Instytut Wydawniczy Bibljoteka Polska. [ 19-].
 11. Kochanowski J.: "Treny." Kraków. Krakowska Spółka Wydawnicza. 1922.
 12. Kochanowski J.: "Treny." Opracował dr. Stanisław Adamczewski. Część I. Tekst. Warszawa.
  Instytut Wydawniczy Bibljoteka Polska. [19-].
 13. Kołaczkowski S. : "Twórczość Jana Kasprowicza." Kraków. Krakowska Spółka Wydawnicza L. Anczyca i Spółka. 1924.
 14. Komarnicki L. "Stylistyka polska wyjaśniona na przykładach i ćwiczeniach. Książka dla młodzieży i samouków."
  Wyd. trzecie i uzup. Kraków. Gebethner i Wolff. [19-].
 15. Konarski S.: "Wybór pism Politycznych." Kraków. Krakowska Spółka Wydawnicza. [19-].
 16. Kondratowicz L.: "Urodzony. Jan Dęboróg i szkolne czasy." Warszawa. Gebethner i Wolff. 1925.
 17. Kozłowska A.: "Egipt darem Nilu." Poznań. Księgarnia Św. Wojciecha. [19-].
 18. Krasicki I.: "Bajki i przypowieści. Wybór." Kraków. Gebethner i Wolff. 1919.
 19. Krasicki I.: "Satyry." Warszawa. Instytut Wydawniczy Biblioteka Polska. [ 19-].
 20. Krasiński Z.: "Irydion." Wyd. drugie. Warszawa. Gebethner i Wolff. 1918.
 21. Krasiński Z.: "Pisma. T. III." Wyd. objaśnił i wstępem poprzedził Józef Kallenbach. Warszawa-Kraków-Lwów-Poznań.
  Wydawnictwo Dzieł Wyborowych Marjan Haskler. [19-].
 22. Krasiński Z.: "Liryki. Wybór." Warszawa. Gebethner i Wolff. 1910.
 23. Krasiński Z.: "Psalmy przyszłości oraz Juljusza Słowackiego odpowiedź na psalmy przyszłości."
  Kraków. Druk W. L. Anczyca i spółki. 1928.
 24. Krasiński Z.: "Pisma. T. IV." Wyd. objaśnił i wstępem poprzedził Józef Kallenbach. Warszawa- Kraków- Lwów- Poznań. Wydawnictwo Dzieł Wyborowych Marjan Haskler. [19-].

 1. Kraszewski J. I. "Infantka (Anna Jagiellonka) Powieść historyczna." Warszawa. Wydawnictwo M. Arcta. 1929.
 2. "Krótki Przewodnik po Huculszczyźnie. Od Hnitesy po Rogowe." Warszawa. Główna Księgarnia Wojskowa. 1933.
 3. Krzyżanowski J.: "Romans polski wieku XVI. Z 67 ilustracjami w tekście i 27 na osobnych tablicach." Lublin.
  Dom Książki Polskiej SP. Akc. 1934.
 4. Lenartowicz T.: "Wybór Poezyj." Kraków. Krakowska Spółka Wydawnicza. [19-]
 5. Malczewski A.: "Marja. Powieść ukraińska." Warszawa. Instytut Wydawniczy Bibljoteka Polska. [19-]. (3 wol.)
 6. Mickiewicz A.: "Dziady Drezdeńskie. Część II. Objaśnienia i przypisy." Warszawa. Instytut Wydawniczy Bibljoteka Polska. [19-].
 7. Mickiewicz A.: "Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego." Kraków. Krakowska Spółka Wydawnicza. 1922.
 8. Mickiewicz A. : "Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich." Lwów- Warszawa- Kraków.
  Wydawnictwo Zakładu Nar. Ossolińskich. 1922. ( 7 wol.)
 9. Mickiewicz A. "Liryki." Kraków. Gebethner i Wolff. 1925. ( 6 wol.)
 10. Niemcewicz Ursyn J.: "Wybór Poezyj." Warszawa. Gebethner i Wolff. [193-].( 3 wol.).
 11. Orkan W.: "W Roztokach." Warszawa. Gebethner i Wolff. 1938.
 12. Orzeszkowa E., Romski J.: "Ad Astra." Warszawa-Grodno. Zakład Graf. Ł. Mejłachowicza. 1935.
 13. Orzeszkowa E.: "Dwa bieguny. Pisma." Wyd. zbiorowe zupełne. T. XXIV. Warszawa. Gebethner i Wolff. 1927.
 14. Pieśni Guślarskie Serbskie. "Car Łazarz czyli Bój Kosowski." Warszawa. Gebethner i Wolff. [19-].
 15. "Poezye Mickiewicza. T.II." [ Br. miejsca, wydawnictwa, 19-].
 16. Potocki A.: "O Janie Gutenbergu." Warszawa. Księgarnia Polska. 1920.

 1. Przyborowski W.: "Pod Stoczkiem. Powieść historyczna z R. 1831." Warszawa. Dom Książki Polskiej Spółka Akcyjna. 1930.
 2. Radliska H., Gutry M., Grosglikowa B.: "Czytelnictwo Dzieci i Młodzieży." Warszawa. Nasza Księgarnia SP. Akc. 1932.
 3. Reymont W.: "Pisma. Wyd. zbiorowe zupełne. T. XII. Rok 1794. Ostatni Sejm Rzeczypospolitej." Wyd. czwarte. Warszawa. Gebethner i Wolff.1927.
 4. Reymont W.: "Sprawiedliwie." Warszawa. Gebethner i Wolff. [19-].
 5. Rybczyńska J.: "Życie roślin w zimie." Przemyśl- Warszawa. Wydawnictwo Książnicy Naukowej. 1927.
 6. Rzewuski H.: "Pamiątki Soplicy." Warszawa. Instytut Wydawniczy Biblioteka Polska. [19-].
 7. Sewer ( Ignacy Maciejowski): "Matka. Powieść z życia ludu." Łódź- Wrocław. Wydawnictwo Władysława Bąka. [19-].
 8. Sęp- Szarzyński M.: "Wybór poezyj." Gebethner i Wolff. 1925
 9. Sienkiewicz H.: "Krzyżacy. T.III-IV." [ br. wydawnictwa, miejsca wydania, 19-].
 10. Sienkiewicz H. : "Nowele. T. VII ." Warszawa-Lwów. Gebethner i Wolff. 1933.
 11. Sienkiewicz H.: "Nowele. T. IV." Warszawa-Lwów. Gebethner i Wolff. 1931.
 12. Słowacki J.: "Anhelli." Warszawa. Instytut Wydawniczy Bibljoteka Polska. [19-].
 13. Słowacki J.: "Lilla Weneda. Grób Agamemnona." Kraków. Wyd. drugie. Kraków. Gebethner i Wolff. 1922. ( 7 wol.).
 14. Słowacki J.: "Lilla Weneda wraz z Grobem Agamemnona." Kraków. Gebethner i Wolff. 1923.
 15. Słowacki J: "Ojciec zadżumionych. W Szwajcarii." Wyd. ósme. Warszawa. Gebethner i Wolff. 1930.

 1. Słowacki J.: "Pisma wybrane wedle Programu Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego dla użytku w szkołach średnich." Tczew. Instytut Wydawniczy Szkoły Morskiej. 1929.
 2. Słowacki J.: "Złota Czaszka. Szczątek dramatu." Warszawa. Gebethner i Wolff.1910.
 3. "Słownik Języka Polskiego ułożony pod redakcją Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego i Władysława Niedźwiedziego. T.1-8." Warszawa. Drukarnia E. Lubawskiego i S-ki. 1900-19003. [Reprint wyd. roku 1952 Poznań].
 4. "Słownik Języka Polskiego Samuela Bogumiła Linde.T.1-6." Lwów. Drukarnia Zakładu Ossolińskich. 1856-1860.
  [Reprint wyd. w roku 1951 Warszawa].
 5. Smoleński J.: "Morze i Pomorze." Wyd. drugie. Poznań. Wydawnictwo Polskie R. Wagner. [19-].
 6. Smoleński W.: "Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII. Studia historyczne." Warszawa. Wydawnictwo Komitetu Obchodu 150-ej rocznicy ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej i zgonu Stanisława Konarskiego. Warszawa. 1923.

 1. Sokołowski J.: "Szpak." Warszawa. Nasza Księgarnia SP. Akc. 1937.
 2. Sołtysik T.: "Wskazówki dla praktykantów zawodu nauczycielskiego. Zbiór pytań do oceny lekcji." Wyd. drugie.
  Lwów- Warszawa. Książnica Polskiego Towarzystwa nauczania Szkół Wyższych. 1921.
 3. Staff L.: "Ścieżki polne." Wydanie drugie. Warszawa. Instytut Wydawniczy Biblioteka Polska. [19- ].
 4. Staff L.: "Mistrz Twardowski." Wyd. drugie. Warszawa-Kraków. Wydawnictwo J. Mortkowicza. 1931.
 5. Strychalski I.: "Słownik do trylogji." Lwów- Warszawa-Kraków. Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 1925.
 6. Szekspir W.: "Juljusz Cezar. Dramat." Spolszczył J. Kasprowicz. Warszawa. Instytut Wydawniczy Bibljoteka Polska. [19-]. ( 3 wol.).
 7. Szekspir W.: "Król Lir. Tragedja w 5 aktach." Warszawa. Gebethner i Wolff. 1925. (3 wol.).
 8. Szekspir W.: "Król Lir. Tragedja w pięciu aktach." Warszawa. Instytut Wydawniczy Bibljoteka Polska. [19-].
 9. Szymanowski W.: "Listy o wypadkach w Polsce 1861-1862." Warszawa. [ Br. wydawcy, dochód ze sprzedaży książki
  przeznaczony został na wpisy szkolne dla niezamożnych dzieci włościan i robotników]. 1936.
 10. Szymonowic Sz.: "Żeńcy. Na tle literatury staropolskiej." Kraków. Wydawnictwo Księgarni Stefana Kamińskiego. [193-]. (2 wol.).
 11. Śliwiński A. : "Powstanie Kościuszkowskie." Wyd. drugie. Poznań-Łódź- Lublin-Wilno. Wydawnictwo M. Arcta. 1920.
 12. Śliwiński A.: "Tadeusz Kościuszko." Warszawa. Tłocznia Wł. Łazarskiego. 1917.
 13. Thugutt S.: "Księstwo Warszawskie, jego utworzenie się i dzieje." Warszawa. Księgarnia Polska. 1908.
 14. Wasilewski Z.: "Jan Kasprowicz. Zarys wizerunku." Warszawa. Gebethner i Wolff. [19-].
 15. "Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna. T. 1-5" (wyd. niepełne brak dalszych tomów od 6 do 22 t.). Kraków.
  Wydawnictwo Gutenberga. [1928-].
 16. "Wybór listów Adama Mickiewicza." Ułożył Józef Kallenbach. Kraków. Spółka Wydawnicza Polska. 1899.
 17. "Wybór z pism Jana Kochanowskiego." Wydany ściśle według pierwszych druków i objaśniony przez Kazimierza Nitscha. Kraków.
  Gebethner i Wolff. 1920.

  Łącznie 127 woluminów.