LICEALIŚCI DZIECIOM Z JANOWSKIEGO SZPITALA– KONCERT KOLĘD 

„Dla serc szlachetnych najwyższa rozkoszą, gdy drugim radość w niedoli przynoszą”

Adam Asnyk

W piątek, 17 grudnia 2021 roku w Janowskim Ośrodku Kultury odbył się koncert kolęd, zorganizowany przez grupę uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim pod opieką Siostry Tomaszy i Księdza Tomasza.

Podczas koncertu wystąpili uczniowie, nauczyciele, absolwenci i przyjaciele Janowskiego Liceum, a w jego trakcie z inicjatywy uczniów prowadzona była zbiórka na rzecz Oddziału Dziecięcego naszego Szpitala.


Koncert, ze względu na obostrzenia, transmitowany był przez portal społecznościowy facebook.
Mimo trudnego czasu związanego z pandemią, podczas wydarzenia młodzieży udało się zebrać kwotę ponad 1500 złotych. Za zebrane pieniądze Szpital zakupił kolorową pościel dla naszych małych pacjentów.

Hospitalizacja jest niezwykle przykrym doświadczeniem w życiu dziecka. Sala chorych, świetlica, korytarze, gabinety zabiegowe stają się dla dziecka tymczasowym domem, dlatego te pomieszczenia powinny wzbudzać zaufanie i stwarzać poczucie bezpieczeństwa. Szpital stara się zapewnić najmłodszym namiastkę normalnego życia poprzez dostosowanie otoczenia do potrzeb dziecka. Malowanie ścian na różne kolory, ozdabianie je rysunkami, czy obrazami, wyposażanie w kolorowe wyposażenie dostosowane do potrzeb rozwojowych mają znaczenie terapeutyczne.

Dzięki wsparciu oraz zaangażowaniu uczniów i opiekunów z I LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza
w Janowie Lubelskim Oddział Dziecięcy SPZZOZ w Janowie Lubelskim będzie weselszy i umili dzieciom pobyt w szpitalu w trakcie hospitalizacji.

Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji składamy ogromne podziękowania za każdą złotówkę, za poświęcony czas oraz za zaangażowanie w dobrowolną, nieodpłatną pomoc z myślą o naszych małych Pacjentach.

Dziękujemy również pomysłodawcom, którzy poprzez swoją inicjatywę zadbali o dobre samopoczucie najmłodszych Pacjentów SPZZOZ w Janowie Lubelskim.

W szczególności podziękowania należą się opiekunom Siostrze Tomaszy i Księdzu Tomaszowi za uwrażliwianie młodych ludzi na potrzeby bezinteresownego pomagania innym, zwłaszcza osobom chorym.

W imieniu swoim oraz małych pacjentów serdecznie Dziękujemy!

Jesteśmy dumni, że żyjemy w mieście, gdzie młodzieży „chce się chcieć”

 

Dyrekcja, Pracownicy i Pacjenci
SPZZOZ w Janowie Lubelskim

 

 

Jesteśmy otwarci na inicjatywy ludzi dobrej woli, gdyż potrzeby szpitala w zakresie stworzenia warunków do zminimalizowania stresu związanego z pobytem dziecka w szpitalu są nadal ogromne.