Honorowe krwiodawstwo propagowane jest w szkole poprzez rozdawanie ulotek zachęcających do zostania honorowym dawcą krwi, rozwieszanie plakatów i poszerzanie wiedzy uczniów na ten temat.

13 grudzień 2006 roku i 15 listopad 2007 –  spotkanie klas trzecich z lekarzem - specjalistą chirurgii, ortopedii i traumatologii Panem Krzysztofem Kalitą. Pan doktor opowiadał młodzieży przykłady z własnej praktyki lekarskiej, w których potrzebna jest krew do ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Podkreślał jakim jest cennym darem i zachęcał do jej honorowego oddawania.

Fot. G. Skiba

 

15 grudzień 2006 roku – 37 uczniów naszej szkoły honorowo oddało krew.

30 marzec 2007 roku –  22 uczniów honorowo oddało krew.

11 grudzień 2007 roku w auli naszej szkoły 43 uczniów oddało krew.

22 kwiecień 2008 roku uczniowie klas drugich i trzecich oddali krew na leczenie absolwenta naszej szkoły chorego na białaczkę. W zorganizowanej w szkole akcji pobrano   17 litrów krwi.

22 stycznia 2009 roku w budynku sali gimnastycznej naszej szkoły odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa, której tytułem przewodnim było hasło: „ Twoja krew ratuje życie”. Do honorowego oddania krwi zgłosiło się 121 osób. Z różnych przyczyn nie wszyscy mogli uczestniczyć w tej szczytnej idei. Ostatecznie krew oddało 85 osób, w tym 47 uczniów i dwóch pracowników naszego liceum. Pozostali dawcy to: absolwenci LO,  uczniowie Zespołu Szkół i Zespołu Szkół Zawodowych, słuchacze Policealnego Studium Medycznego. Pobrano 37 litrów krwi.

15 kwiecień 2009 roku – akcja honorowego krwiodawstwa pod patronatem Europejskiej Fundacji Honorowych Dawców Krwi przeznaczona była na leczenie dwóch małych dziewczynek chorych na białaczkę. Krew oddało 80 osób, w tym 31 uczniów i dwóch pracowników naszej szkoły. Pobrano 31 litrów krwi.

W dniu 18 września 2009 roku w  sali gimnastycznej  odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa pod patronatem Moniki Pyrek. Krew oddało 60 osób, w tym 30 uczniów               i dwóch pracowników naszego liceum. Pozostali dawcy to absolwenci LO oraz dorośli mieszkańcy Janowa Lubelskiego. Pobrano 27 litra krwi.

 

Udział młodzieży w akcjach honorowego krwiodawstwa ukazuje wrażliwość młodzieży na los drugiego człowieka i chęć niesienia bezinteresownej pomocy innym.

Opracowała: mgr Grażyna Skiba