Podkategorie

     W I Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza przy współpracy z Wojewódzkim Operatorem WZ LZS w Lublinie realizowany jest Ogólnopolski Program SKS. Program przeznaczony jest dla uczniów naszej szkoły.

       SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego. Stanowi także motywację do podejmowania aktywności fizycznej w czasie wolnym. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe z piłki siatkowej, tenisa stołowego oraz fitnessu są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach 15- osobowych.

Celem programu jest:

1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez młodzież.

2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.

3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród młodzieży.

4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla młodzieży.

5. Motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej wśród mniej aktywnej i sprawnej fizycznie młodzieży.

6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych młodego pokolenia.

7. Promocja różnorodnych sportów wśród młodzieży.

8. Rozbudzenie zamiłowania do aktywnego uczestnictwa w różnorodnych formach sportowo – rekreacyjnych.

Więcej: Szkolny Klub Sportowy