Drukuj

Być może istnieją czasy piękniejsze,

ale te są nasze

 

 

Absolwenci Gimnazjum Ogólnokształcącego 1945 klasa IV Gimnazjum

Boreszko Tomasz

Burkowska Zofia

Burkowski Henryk

Gorzelewska Krystyna

Jabłoński Stanisław

Jasińska Danuta

Kleiner Witold

Krasucki Zbigniew

Kuśmierczyk Leon

Łatwińska Ewelina

Łuczaj Leszek

Michalczyk Danuta

Olszówka Leokadia

Potocki Hieronim

Rabińska Helena

Ryszko Anna

Strużak Maria

Torla Marian

Wójcicka Krystyna

Ziemicki Eligiusz