31.03.2022r. uczniowiebrali udział w konkursie wiedzy „WJEM”

 31.03.2022r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim brali udział w konkursie wiedzy „WJEM”organizowanym przez UMCS w  Lublinie, w ramach festiwalu naukowego Przez Żołądek do Psyche. Konkurs miał charakter testu on-line.

Uczniowie klas IA, IIA, IIIAp zmagali się z zadaniami, w których musieli wykazać się wiedzą na temat wpływu odżywiania na zdrowie człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń w tym obszarze.

Przygotowując się,  brali udział w wykładzie eksperckim Pani Profesor Małgorzaty Starzomskiej- Romanowskiej. Troje uczniów klasy 2A – Julia Król, Sylwia Garbacz i Antonii Rosiński uzyskało najwyższą liczbę punktów w szkole oraz zostało wyróżnionych.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie a wyróżnionym gratulujemy.

 

                                                                                                                            Nauczyciele biologii